درباره موسسه حسابداری و خدمات مالی پیراحساب

ارائه راه کارهای مناسب مدیریت مالی

موسسه حسابداری و خدمات مالی و مالیاتی پیراحساب فراپرداز مهستان از سال 1392 افتخار دارد با تکیه بر دانش و تجربه بهروز در زمینه ارائه راهکارهای مدیریت مالی و خدمات حسابداری مالی و مالیاتی در زمینه های گوناگون صنعت از جمله تولید، خدمات، بازرگانی و پیمانکاری، مشاور مالی بزرگترین شرکت های فعال در استان البرز باشد.